Get Adobe Flash player

tuyenyenABSTRACT
PRELIMINARY ASSESSMENT OF SERUM CONCENTRATION CHANGE IN PATIENTS WITH RAUMATIS INJURY
In traumatic brain injury, there an abnormality of endocrine disorders, so the study of serum ADH helping the treatment and prognosis of brain injuries is necessary to study. Methods: prospective study in 20 patients with traumatic brain injury. Results: serum ADH levels in patients with closed head injury. Acute phase:11.87 ± 8.87 pg / ml, subacute stage:4.77 ± 6.78 pg / ml. There is a correlation between levels of both serum concentrations of ADH with Glasgow ComaScale r = - 0.445, p = 046.

TÓM TẮT
Trong chấn thương sọ não có sự bất thường về rối loạn nội tiết, vì vậy nghiên cứu về ADH huyết thanh giúp cho quá trình điều trị và tiên lượng trong chấn thương sọ não là vấn đề cần nghiên cứu. Phương pháp: Nghiên cứu tiền cứu 20 bệnh nhân chấn thương sọ não. Kết quả: Nồng độ ADH huyết thanh ở bệnh nhân chấn thương sọ não kín giai đoạn cấp: 8,87 ± 11,87 pg/ml, giai đoạn bán cấp: 4,77 ± 6,78 pg/ml. Có sự tương quan nghịch mức độ vừa giữa nồng độ ADH huyết thanh với thang điểm Glasgow r= - 0,445, p=0,046.

Đọc toàn văn

Add comment


Security code
Refresh

Hội Nội Tiết- Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam

Diabetes- Endocrinology- Metabolism Association of central Vietnam

Tổng biên tập: NGƯT.GS.TS. NGUYỄN HẢI THỦY

Liên hệ ban biên tập: 0903574457, email: nhthuy52@gmail.com hoặc admin@dema-cvn.com

Năm xuất bản: 12/2010