hiep phau thuat giapĐặt vấn đề:

Phẫu thuật nội soi TG liên tục được khẳng định các ưu điểm, đặc biệt về mặt thẩm mỹ
PTNS ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong điều trị các bệnh lý TG
PTNS điều trị bướu đa nhân 2 thùy TG mới được thực hiện ở một số trung tâm
Khó khăn nhất về chỉ định và kỹ thuật cắt toàn bộ TG
Mục đích: Đánh giá hiệu quả và độ an toàn của PP NS

Xem và đọc toàn văn nghiên cứu

Báo cáo trình bày trong Hội nghị Nội tiết miền Trung lần thứ VIII- Vinh Nghệ An (12/2012)