bs ketKỹ thuật mỗ

Cắt gần toàn bộ thùy tuyến giáp
Cắt thùy tuyến từ dưới lên trên, từ ngoài vào trong, mặt cắt song song với khí quản
Kích thước để lại 1cm x 2,0cm x3,0cm
(dùng k/c giữa 2 hàm của dao siêu âm =1,5cm)
Cắt dây chằng Berry, cắt eo tuyến, KT chảy máu,
Lấy bướu ra ngoài, đặt dẫn lưu

Đọc và xem toàn văn