Dua suy giapSuy giáp là bệnh lý giảm chuyển hóa do thiếu hormone giáp.
Để góp phần chẩn đoán bệnh nguyên suy giáp ,  có thái độ điều trị phù hợp, tránh biến chứng, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này nhằm
2 mục tiêu sau:
1) Khảo sát một số nguyên nhân gây suy giáp
2) Tìm hiểu triệu chứng-dấu chứng lâm sàng gợi ý chẩn đoán suy giáp.

 

Đọc toàn văn bài nghiên cứu