Đặt vấn đề

Có hai hormone trong thai kỳ làm gia tăng mức hormone giáp trong máu: hCG, Estrogen
»hCG: được sản xuất bởi nhau thai, giống như TSH và kích thích nhẹ tuyến giáp sản xuất nhiều hormone giáp hơn
»Estrogen: sự gia tăng estrogen trong thai kỳ, sẽ làm tăng mức TBG cao hơn, đây là một protein chuyển vận hormone giáp trong máu.


Sự thay đổi các hormone này đôi khi làm thay đổi các tét đánh giá chức năng TG suốt thai kỳ.

Xem/ Đọc toàn văn

Trích Hội nghị Nội tiết- Đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa miền Trung mở rộng lần thứ VIII- Tp Vinh Nghệ An.