Get Adobe Flash player

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 07 năm 2017

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ

“V/v Hội nghị Nội Tiết - Đái Tháo Đường - Rối Loạn Chuyển Hóa

miền Trung & Tây Nguyên mở rộng lần thứ XI ”

Kính gửi: Quý công ty Dược phẩm, công ty Vật tư y tế & thiết bị máy móc

Với tư cách là nhà tài trợ tại “Hội Nghị Nội tiết- Đái tháo đường - Rối loạn chuyển hoá miền Trung & Tây Nguyên mở rộng lần thứ XI”, nhà tài trợ sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

 

 

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

 

CHI PHÍ TÀI TRỢ

300,000,000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong thời gian diễn ra hội nghị

-      01 hội thảo vệ tinh, tối đa 60 phút (ưu tiên tại hội trường chính)

-      01 diện tích triển lãm kích thước 36m2 tương ứng với 04 gian hàng tiêu chuẩn để giới thiệu, trưng bày sản phẩm

-      01 video (5 phút) giới thiệu về công ty và được phát tại sảnh chờ của hội nghị với tần suất 4 lần phát/1 giờ

-      01 video giới thiệu về công ty (2-3 phút) được phát giữa các phiên báo cáo của hội nghị

-      Nhận kỷ niệm chương, giấy chứng nhận từ ban tổ chức

-      Logo nhà tài trợ được in trên bảng tên đại biểu tham dự hội nghị

Quyền lợi trong ấn phẩm quảng cáo

-      Quảng cáo miễn phí trên trang bìa chính của 500 cuốn kỷ yếu hội nghị

-      Logo được in trong 1000 cuốn chương trình chitiết của hội nghị

-      03 tờ rơi (hai mặt) giới thiệu về sản phẩm của công ty được đặt trong cuốn kỷ yếu

-      Thương hiệu của nhà tài trợ được nhắc đến trong thông cáo báo chí của ban tổ chức

Quyền lợi trên ấn phẩm điện tử

-         Thông tin giới thiệu nhà tài trợ được đăng tải ở mục tài trợ của website hội nghị

-         Xuất hiện logo nhà tài trợ trên trang chủ (homepage) của website

-         Logo nhà tài trợ xuất hiện trên ứng dụng (application) của hội nghị cài trên các thiết bị smartphone

-         Giới thiệu thương hiệu trên fanpage chính thức của hội nghị

Sự hiện diện logo thương hiệu nhà tài trợ tại hội nghị

-      Trên các biển quảng cáo tại hội nghị

-      02 banner chính thức của hội nghị tại điểm tổ chức

-      Backdrop trong hội trường chính

-      Banner dọc xung quanh khu vực tổ chức

-     Bandroll trước sân hội trường chính của hội nghị

     

 

 

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ VÀNG

 

CHI PHÍ TÀI TRỢ

200,000,000 VNĐ

 

 

Trong thời gian diễn ra hội nghị

-      01 diện tích triển lãm kích thước 27m2 tương ứng với 03 gian hàng tiêu chuẩn để giới thiệu, trưng bày sản phẩm

-      01 hội thảo vệ tinh với 30 phút báo cáo

-      01 video (5 phút) giới thiệu về công ty và được phát tại sảnh chờ của hội nghị với tần suất 3 lần phát/1 giờ

-      Nhận kỷ niệm chương, giấy chứng nhận từ ban tổ chức

Quyền lợi trong ấn phẩm quảng cáo

-      03 tờ rơi (hai mặt) giới thiệu về sản phẩm của công ty được đặt trong 500 cuốn kỷ yếu hội nghị

-      Logo được in trong 1000 cuốn chương trình chi tiết của hội nghị

-      Thương hiệu của nhà tài trợ được nhắc đến trong thông cáo báo chí của ban tổ chức

Quyền lợi trên ấn phẩm điện tử

-      Thông tin giới thiệu nhà tài trợ được đăng tải ở mục tài trợ của website hội nghị

-      Xuất hiện logo nhà tài trợ trên trang chủ (homepage) của website

-      Logo nhà tài trợ xuất hiện trên ứng dụng (application) của hội nghị cài trên các thiết bị smartphone

-      Giới thiệu thương hiệu trên fanpage chính thức của hội nghị

Sự hiện diện của logo thương hiệu nhà tài trợ tại hội nghị

-      Trên các biển quảng cáo tại hội nghị

-      02 banner chính thức của hội nghị tại điểm tổ chức

-      Backdrop trong hội trường chính

-      Banner dọc xung quanh khu vực tổ chức

-     Bandroll trước sân hội trường chính của hội nghị

     

 

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ BẠC

 

CHI PHÍ TÀI TRỢ

150,000,000 VNĐ

 

 

Trong thời gian diễn ra hội nghị

-      01 diện tích triển lãm kích thước 18m2 tương ứng với 02 gian hàng tiêu chuẩn để giới thiệu, trưng bày sản phẩm.

-      01 video (5 phút) giới thiệu về công ty và được phát tại sảnh chờ của hội nghị với tần suất 2 lần phát/1 giờ

-      Nhận kỷ niệm chương, giấy chứng nhận từ ban tổ chức

Quyền lợi trong ấn phẩm quảng cáo

-      02 tờ rơi (hai mặt) giới thiệu về sản phẩm của công ty được đặt trong 500 cuốn kỷ yếu hội nghị

-      Logo được in trong 1000 cuốn chương trình chi tiết của hội nghị

-      Thương hiệu của nhà tài trợ được nhắc đến trong thông cáo báo chí của ban tổ chức

Quyền lợi trên ấn phẩm điện tử

-      Thông tin giới thiệu nhà tài trợ được đăng tải ở mục tài trợ của website hội nghị

-      Xuất hiện logo nhà tài trợ trên trang chủ (homepage) của website

-      Logo nhà tài trợ xuất hiện trên ứng dụng (application) của hội nghị cài trên các thiết bị smartphone

-      Giới thiệu thương hiệu trên fanpage chính thức của hội nghị

Sự hiện diện của logo thương hiệu nhà tài trợ tại hội nghị

-      Trên các biển quảng cáo tại hội nghị

-      02 banner chính thức của hội nghị tại điểm tổ chức

-      Backdrop trong hội trường chính

-      Banner dọc xung quanh khu vực tổ chức

-      Bandroll trước sân hội trường chính của hội nghị

 

     

 

QUYỀN LỢI CỦA NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG

 

 

 

CHI PHÍ TÀI TRỢ

100,000,000 VNĐ

 

 

Trong thời gian diễn ra hội nghị

-      01 video (5 phút) giới thiệu về công ty và được phát tại sảnh chờ của hội nghị với tần suất 1 lần phát/1 giờ

-      01 diện tích triển lãm kích thước 09 m2 tương ứng với 01 gian hàng tiêu chuẩn để giới thiệu, trưng bày sản phẩm

-      Nhận kỷ niệm chương, giấy chứng nhận từ ban tổ chức

Quyền lợi trong ấn phẩm quảng cáo

-      01 tờ rơi (hai mặt) giới thiệu về sản phẩm của công ty được đặt trong 500 cuốn kỷ yếu hội nghị

-      Logo được in trong 1000 cuốn chương trình chi tiết của hội nghị

-      Thương hiệu của nhà tài trợ được nhắc đến trong thông cáo báo chí của ban tổ chức

Quyền lợi trên ấn phẩm điện tử

-      Thông tin giới thiệu nhà tài trợ được đăng tải ở mục tài trợ của website hội nghị

-      Xuất hiện logo nhà tài trợ trên trang chủ (homepage) của website

-      Logo nhà tài trợ xuất hiện trên ứng dụng (application) của hội nghị cài trên các thiết bị smartphone

-      Giới thiệu thương hiệu trên fanpage chính thức của hội nghị

Sự hiện diện của logo thương hiệu nhà tài trợ tại hội nghị

-      Trên các biển quảng cáo tại hội nghị

-      02 banner chính thức của hội nghị tại điểm tổ chức

-      Backdrop trong hội trường chính

-      Banner dọc xung quanh khu vực tổ chức

-     Bandroll trước sân hội trường chính của hội nghị

 

 

 

PHỐI HỢP TỔ CHỨC TIỆC KHAI MẠC  (OPENING CEREMONY)

(Tối thiểu 50,000,000VNĐ/ lần tài trợ)

Tiệc khai mạc là một hoạt động nổi bật tại “Hội Nghị Nội tiết- Đái tháo đường- Rối loạn chuyển hoá miền Trung & Tây Nguyên mở rộng lần thứ XI”. Một cơ hội giao lưu, thân thiện giữa các nhà tài trợ với thành viên tham gia hội nghị trên toàn quốc. Là nhà tài trợ tiệc khai mạc, quý công ty sẽ nhận được các quyền lợi sau:

-       Logo của công ty sẽ xuất hiện cùng logo nhà tài trợ chính trên backdrop tiệc khai mạc

-       Thông tin giới thiệu nhà tài trợ được đăng tải ở mục tài trợ của website hội nghị

-       Xuất hiện logo nhà tài trợ trên trang chủ (homepage) của website

-       Giới thiệu thương hiệu trên fanpage chính thức của hội nghị

-       Nhận kỷ niệm chương, giấy chứng nhận từ ban tổ chức

 

THAM GIA GIAN HÀNG TRIỂN LÃM

(50,000,000VNĐ/gian hàng)

 

Tham gia gian hàng tại triển lãm của hội nghị và giới thiệu thương hiệu của quý công ty tới gần 1000 người tham dự bằng cách sở hữu một gian hàng tiêu chuẩn (9m2) tại hội nghị

 

GÓI QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU

(Dự kiến 1000 đại biểu)

 

Tài trợ túi xách cho khách tham dự: Túi xách sẽ được phát tới tất cả các khách tham dự hội nghị. Là nhà tài trợ túi xách, quý công ty sẽ được hưởng quyền lợi là logo màu của nhà tài trợ cùng logo màu của hội nghị được in trên mặt ngoài của túi xách

Tài trợ USB: USB chứa tài liệu hội nghị sẽ được phát tới tất cả các khách tham dự. Là nhà tài trợ USB, quý công ty sẽ được hưởng quyền lợi là logo màu của nhà tài trợ cùng logo màu của hội nghị được in trên mặt ngoài của USB

Tài trợ nón du lịch: Nón du lịch sẽ được phát tới tất cả các khách tham dự. Là nhà tài trợ nón du lịch, quý công ty sẽ được hưởng quyền lợi là logo màu của nhà tài trợ cùng logo màu của hội nghị được in trên mặt ngoài của nón du lịch

 

 

 

 

QUY ĐỊNH CHUNG DÀNH CHO NHÀ TÀI TRỢ

 

Là nhà tài trợ của hội nghị, quý công ty vui lòng tuân thủ những quy định sau:

-     Thời gian hiệu lực của các quyền lợi tài trợ sẽ bắt đầu từ khi ký hợp đồng tài trợ và kết thúc chương trình hội nghị

-     Logo và thông tin nhà tài trợ gửi trước về cho Ban tổ chức hội nghị để kiểm duyệt

-     Nhà tài trợ chịu trách nhiệm về hình ảnh, biểu tượng, từ ngữ của mình

-     Gian hàng 9m2 sẽ do nhà tài trợ tự thiết kế theo qui định của ban tổ chức, chi phí trang trí gian hàng do nhà tài trợ tự trả

-     Nội dung của buổi hội thảo vệ tinh phải được ban tổ chức thông qua chậm nhất 02 tháng trước ngày diễn ra hội nghị

-     Đơn vị tài trợ sớm sẽ được ưu tiên quyền lợi trong việc sắp xếp, tổ chức

THỜI HẠN VÀ XÁC NHẬN TÀI TRỢ

 
  1. Chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2017, Ban tổ chức phải nhận được văn bản cam kết việc tài trợ từ phía nhà tài trợ. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo việc tiếp nhận tài trợ.
  2. Trước ngày 30 tháng 01 năm 2018, nhà tài trợ phải chuyển 70% giá trị hợp đồng tài trợ vào tài khoản của Ban tổ chức, 30% giá trị còn lại được chuyển cho Ban tổ chức chậm nhất trước ngày hội nghị 20 ngày. Sau thời hạn trên, Ban tổ chức không đảm bảo thực hiện quyền lợi tài trợ.
    1. Hình thức nhận tài trợ

-     Chuyển khoản theo số tài khoản dưới đây:

-     Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA BÁC SỸ GIA ĐÌNH

-     Số tài khoản: 5651 00000 18727

-     Tại ngân hàng: Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam -  BIDV, chi nhánh Sông Hàn Đà Nẵng

-     Nội dung:Công ty tài trợ, HNNT2018, gói tài trợ.

  1. Xác nhận tài trợ:

Ban tổ chức tiến hành ký hợp đồng và xác nhận thông tin chuyển tiền quý công ty bằng email hoặc điện thoại sau khi nhận được chuyển khoản thành công.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay sau khi chuyển khoản thành công.

 

 

ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

PCT HỘI NT- ĐTĐ VIỆT NAM

TM HỘI NT- ĐTĐ MIỀN TRUNG

 

 

 

GS.TS. NGƯT.  NGUYỄN HẢI THỦY

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

BS. TRẦN HÙNG

 
       

 

 

Hội Nội Tiết- Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam

Diabetes- Endocrinology- Metabolism Association of central Vietnam

Tổng biên tập: NGƯT.GS.TS. NGUYỄN HẢI THỦY

Liên hệ ban biên tập: 0903574457, email: nhthuy52@gmail.com hoặc admin@dema-cvn.com

Năm xuất bản: 12/2010