Get Adobe Flash player

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 07 năm 2017
 
QUY ƯỚC TRÌNH BÀY BÀI BÁO CÁO
“V/v Hội nghị Nội Tiết - Đái Tháo Đường - Rối Loạn Chuyển Hóa
Miền Trung & Tây Nguyên mở rộng lần thứ XI ”
Nội dung đề tài và thể thức tham gia Hội nghị
-       Là các nghiên cứu mới trong lĩnh vực Nội tiết, Đái tháo đường, Rối loạn Chuyển hóa và các chuyên ngành liên quan như: Tim mạch trong rối loạn chuyển hóa, Tim mạch trong Nội tiết học, Đái tháo đường và biến chứng, Thần kinh học, Thận học, Miễn dịch học, Mô học và ứng dụng, nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen trong điều trị bệnh Nội tiết chuyển hóa, Tuyến giáp, Y học hạt nhân, Marker sinh học mới trong chẩn đoán, Chẩn đoán hình ảnh, Sản khoa và vô sinh hiếm muộn, nội tiết trong Nhi khoa, Nam khoa, Y học Gia đình.
-       Một tác giả chính (đứng đầu nhóm tác giả) chỉ tham gia tối đa 03 báo cáo.
-       Báo cáo toàn văn và tóm tắt gửi dưới dạng thư điện tử (email) hoặc văn bản giấy có kèm đĩa CD/USB.
-       Các báo cáo toàn văn được lựa chọn sẽ gửi phản biện và xuất bản đăng trong Kỷ yếu khoa học của hội nghị, Tạp chí Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam.
-       Tác giả chịu trách nhiệm trước công luận về quyền tác giả và nội dung bài gửi.
-       Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về tính bảo mật và bản quyền nội dung của các bài viết gửi về khi có tranh chấp bên thứ 3 về nội dung tác giả chính trích lược không đúng quy định về tài liệu tham khảo.
Quy ước trình bày bài báo cáo tại Hội nghị.
2.1.Bài báo chuyên đề và nghiên cứu khoa học
-       Trình bày nội dung bằng tiếng Việt
-       Không quá 10 trang (bài báo khoa học) và 15 trang (bài chuyên đề tổng quan), kể cả tài liệu tham khảo.
-       Các phần chính cần có trong bài nghiên cứu khoa học
Tóm tắt: Viết bằng tiếng Việt và dịch sang tiếng Anh (Abstract)
Đặt vấn đề
Nội dung nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, bàn luận, kết luận và kiến nghị.
-       Thể thức trình bày:
Trình bày trên trang word khổ giấy A4
Canh lề: Left 2.5cm, right 2cm, top: 2cm, bottom: 2cm
Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ: 13 hoặc 14
Canh dòng (Paragraph: 1.5 line, Spacing: Before 0pt, after 0pt)
2.2.Báo cáo khoa học tại Hội nghị
Báo cáo dưới hình thức seminar
-       Ban tổ chức sẽ thông báo đến tác giả chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi diễn ra hội nghị với những báo cáo được chọn trình bày tại phiên toàn thể và tiền hội nghị.
-       Mỗi báo cáo trình bày và thảo luận không quá 10 phút với báo cáo nghiên cứu, 15 phút với các báo cáo chuyên đề và trả lời thảo luận sau mỗi báo cáo là 5 phút.
-       Báo cáo viên chú ý đến thời gian nhắc ở góc phải màn hình và hết giờ báo cáo màn hình sẽ tắt, quá giờ báo cáo 2 phút phần tiếng sẽ tắt để tác giả tập trung phần thảo luận.
-       Những báo cáo có nhiều câu hỏi tham luận tác giả trả lời không kịp thì ban tổ chức yêu cầu tác giả trả lời cho đại biểu trên ứng dụng của Hội nghị chậm nhất sau 24 giờ.
-       Bài trình bày thực hiện bằng Powerpoint khuyến khích cả hai ngôn ngữ Anh và Việt.
-       Mỗi slide trình bày yêu cầu 9 dòng, mỗi dòng 9-10 chữ.
-       Với những bài báo cáo khoa học bằng Tiếng Anh thể hiện đầy đủ các nội dung: Abstract, Research methodology, Object, Result, Conclusion….
-       Các tác giả trước khi báo cáo chính thức cần gửi nội dung về ban tổ chức trước 24h để sắp xếp và chỉnh sữa lỗi nếu có và yêu cầu có mặt trước buổi báo cáo một phiên báo cáo để làm thủ tục và hướng dẫn.
Báo cáo dưới hình thức poster
-       Đảm bảo các nội dung: Tóm tắt (Abstract), đối tượng nghiên cứu (Object); Phương pháp nghiên cứu (Research methodology), kết quả (Results), kết luận (Conclusion).
-       Tác giả cần chọn lựa các kết quả tâm đắt nhất trong nội dung nghiên cứu để đăng poster.
-       Kích thước poster quy chuẩn là 100cmx 50cm
-       Ban tổ chức sẽ thông báo đến tác giả ít nhất 15 ngày làm việc trước khi diễn ra hội nghị và gửi file bố cục mẫu để tác giả lựa chọn nội dung phù hợp đăng báo cáo.
-       Mỗi tác giả báo cáo poster sẽ có 2 giờ để báo cáo với đại biểu theo từng chủ đề ban tổ chức đưa ra trong khung giờ quy định.
-       Các tham luận và câu hỏi liên quan đến nghiên cứu các tác giả sẽ trả lời trong ứng dụng của hội nghị.
 
 
 
Thời hạn gửi bài
-       Báo tóm tắt và toàn văn gửi về ban biên tập trước 30/02/2018
-       Báo cáo poster gửi về ban biên tập trước 20/04/2018
-       Báo cáo seminar gửi về ban biên tập trước 24 giờ phiên báo cáo của tác giả.
Ban tổ chức sẽ phản hồi kịp thời cho tác giả chính ngay khi nhận bài báo cáo tham gia hội nghị. Việc lựa chọn bài đăng tải trong Tạp chí Nội tiết và Đái tháo đường do Ban tổ chức Hội nghị quyết định dựa trên tiêu chí về chất lượng và tính thời sự của công trình nghiên cứu sau khi được phản biện.
Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, quý đồng nghiệp và rất mong nhận được sự hợp tác để Hội nghị thành công tốt đẹp.
 
 
BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
 
 
 
 
 
GS.TS. NGUYỄN HẢI THỦY

Hội Nội Tiết- Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam

Diabetes- Endocrinology- Metabolism Association of central Vietnam

Tổng biên tập: NGƯT.GS.TS. NGUYỄN HẢI THỦY

Liên hệ ban biên tập: 0903574457, email: nhthuy52@gmail.com hoặc admin@dema-cvn.com

Năm xuất bản: 12/2010