Quản lý và cải thiện sự tuân thủ điều trị bệnh loãng xương

PGS.TS. Nguyễn Lê Anh Thư

Khoa Nội Cơ Xương Khớp- Bệnh viện Chợ rẫy

Hội Loãng Xương thành phố Hồ Chí Minh

Xem/ tải về

Hội nghị Nội tiết toàn quốc lần thứ VI- tp Huế năm 2012