Get Adobe Flash player

loang xuongABSTRACT
RESEARCH ON THE SITUATION OF OSTEOPOROSIS AMONG MENOPAUSE WOMEN AT CAM RANH CITY, KHANH HOA PROVINCE

Objective: Determining the prevalence of osteoporosis among menopausal women in Cam Ranh city, Khanh Hoa province in 2011. Research methods: Quantitative research using cross sectional study design, conducted on 755 menopause women at Cam Ranh city, Khanh Hoa province. Results: The average age of the research group: 57.86 ±  6.744; the highest rate of occupation is housewife 51.4%; then trade 24.6%; farmer 14.3%; others: 4.6%, governmental officers: 3.6%; fisherman: 1.5% respectively. There is no statistically significant difference between osteoporosis rate and geographic areas (urban and rural).

There is statistically significant difference between osteoporosis rate with income level (p<0.05). Osteoporosis has statistically significant difference between different educational level groups.  Conclusions: the average age of menopause: 49.60 ± 3.501; the youngest age of menopause is 37, the latest age of menopause is 59. The rate of osteopenia is 40.0% and osteoporosis rate is 38.7% respectively.  

TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định tỷ lệ loãng xương ở phụ nữ mãn kinh tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa năm 2010 – 2011. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu định lượng, thiết kế mô tả cắt ngang, tiến hành khảo sát trên 755 phụ nữ mãn kinh tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa năm 2010 – 2011. Kết quả: Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu 57,86 ± 6,744; nghề nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất là nghề nội trợ: 51,4%, tiếp đến là nghề buôn bán: 24,6%; nghề nông: 14,3%; nghề khác: 4,6%; nghề CBCC: 3,6%; thấp nhất là nghề ngư chiếm tỷ lệ: 1,5%; không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa khu vực thành thị và nông thôn về loãng xương; có sự khác biệt giữa tỷ lệ loãng xương và không loãng xương theo kinh tế với độ tin cậy 95%; đối tượng nghiên cứu có trình độ học vấn từ tiểu học cơ sở trở xuống có tỷ lệ loãng xương 42,8% cao hơn so với nhóm có trình độ học vấn từ trung học trở lên chiếm tỷ lệ 31,8%. Kết luận: Tuổi mãn kinh trung bình: 49,60 ± 3,501 tuổi; tuổi mãn kinh sớm nhất 37 tuổi, dài nhất 59; tỷ lệ bình thường, không loãng xương: 21,3%; tỷ lệ thiếu xương: 40,0%; tỷ lệ loãng xương: 38,7%.
Đọc toàn văn/ Full text

Add comment


Security code
Refresh

Hội Nội Tiết- Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam

Diabetes- Endocrinology- Metabolism Association of central Vietnam

Tổng biên tập: NGƯT.GS.TS. NGUYỄN HẢI THỦY

Liên hệ ban biên tập: 0903574457, email: nhthuy52@gmail.com hoặc admin@dema-cvn.com

Năm xuất bản: 12/2010