BIẾN CỐ TIM MẠCH & HẠ ĐƯỜNG HUYẾT (Cardiovascular events and hypoglycemia)

GS.TS.Nguyễn Hải Thủy- Phó chủ tịch Hội Nội tiết Việt Nam

Xem/ Tải về

Hội nghị Nội tiết toàn quốc lần thứ VI- tp Huế năm 2012