Get Adobe Flash player

Tần suất béo phì, hội chứng chuyển hoá và đáI tháo đường đã gia tăng tại Hoa kỳ trong hơn thập kỷ qua. Với tỉ lệ trên 60% người lớn và 30% trẻ em bị tăng trọng và béo phì, Hoa kỳ được xem là quốc gia mập nhất trên hành tinh. Khoảng một nửa người tăng trọng có kháng insulin và gần 25% dân số Hoa kỳ có nhiều yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch. Nguy cơ bệnh tim mạch có xu hướng tập hợp lại và kháng insulin hoặc ĐTĐ, béo phì và THA trở nên thường gặp ở trên cùng một bệnh nhân.


THA nếu theo định nghĩa chung khi trị số HA > 140/90 mmHg chiếm đến 20-60% bệnh nhân DDTDD tùy theo mức độ béo phì, chủng tộc, và tuổi tác. Trong typ II ĐTĐ, THA thường là một biểu hiện của hội chứng chuyển hóa do kháng insulin. Trong typ I THA biểu hiện sự khởi phát của bệnh thận ĐTĐ.
Tại Việt nam, theo nghiên cứu của Võ Thị Hà Hoa và cs. tỷ lệ THA trên bệnh nhân ĐTĐ type 2 có trắc nghiệm gắng sức (+) là 64,4 %, theo Tô Hưng Thuỵ và cs. tỷ lệ THA trên bệnh nhân BMV có tăng Glucose máu của 77,3 % (theo JNC VI) hay 61,4% (theo tiêu chí của hội chứng chuyển hoá 1998). Theo Phạm Gia KhảI, Đỗ Doãn Lợi và cs. tỷ lệ bệnh nhân BMV có THA là 64,3 %.
THA không chỉ là YTNC chính của BMV mà còn là YTNC của ĐTĐ, liên quan chặt chẻ với các tăng Glucose máu khác. THA phối hợp với ĐTĐ và các tăng Glucose máu khác sẽ làm tăng gấp đôi BMV . Nghiên cứu UKPDS (1998) cho thấy có trên 50 % bệnh nhân ĐTĐ type 2 bị THA và thường gia tăng theo tuổi, béo phì và Microalbumin niệu . THA thường có đề kháng insulin hơn người bình thường, điều này làm gia tăng tần suất biến chứng mạch máu lớn và nhỏ. Huyết áp tâm thu tăng mỗi 10 mmHg thì nguy cơ BMV tăng thêm 1,15 lần . Cả AHA lẫn ADA đều khuyên huyết áp đích phải < 130/85 mmHg. Theo điều tra của Framingham, nguy cơ bị BMV tăng lên gấp 3 lần ở những người nam có THA, còn ở nữ sẽ tăng gấp 6 lần . Theo nghiên cứu Whitehall ở Anh khi theo dõi trong 10 năm, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch ở bệnh nhân ĐTĐ có THA cao gấp đôi bệnh nhân ĐTĐ có huyết áp bình thường.

 

Đọc toàn văn

Trích: Kỷ yếu Hội nghị Nội tiết và Đái tháo đường toàn quốc lần thứ III tại Huế năm 2005.

Add comment


Security code
Refresh

Hội Nội Tiết- Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam

Diabetes- Endocrinology- Metabolism Association of central Vietnam

Tổng biên tập: NGƯT.GS.TS. NGUYỄN HẢI THỦY

Liên hệ ban biên tập: 0903574457, email: nhthuy52@gmail.com hoặc admin@dema-cvn.com

Năm xuất bản: 12/2010