Get Adobe Flash player

Thuốc có liên quan nhiễm độc thận ở NLT
Kháng sinh nhóm aminoglycosid (nepmycin>gentamycin> tobramycin ~ amikacin ~ neltimycin>streptomycin)
Thuốc cản quang: giảm tưới máu + ống thận
NSAIDs: giảm SX PG (↓GFR): cấp —› ống thận kẽ:mạn.
ACEI, ARB: giảm tưới máu thận
Sucrose, Mannitol, HES: ống thận
Thuốc điều trị K: Cisplatin,Ifosfamide, Mitomycin C, Azacitidine, Gemcitabine, Pentostatin, Methotrexate, Interleukin 2, Biphosphonates, Bevacizumab…: ống thận

Các thuốc ít dùng hơn
Polymyxin (polymycinB, colistin): OLG
AmphotericinB: co tiểu mạch đến, tổn thương OLX
Adefovir, Cidofovir: tổn thương OLG (chính), OLX (ít)
Sulfonamides (sulfadiazine): ngưng kết trong ống thận
Acyclovir  

Biểu hiện lâm sàng của nhiễm độc thận do thuốc
STC: trước thận, hoại tử ống thận, viêm thận kẽ, viêm cầu thận
Bệnh ống thận: toan ống thận, bệnh thận mất muối, hạ K, toan ống lượn xa, đái tháo nhạt do thận
Đạm niệu: HCTH (MC, MN, FSGS)
Bệnh thận mạn: viêm ống thận kẽ mạn

Xem/ Đọc toàn văn

Trích Hội nghị Nội khoa toàn quốc tp Hồ Chí Minh 7/2011

Add comment


Security code
Refresh

Hội Nội Tiết- Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam

Diabetes- Endocrinology- Metabolism Association of central Vietnam

Tổng biên tập: NGƯT.GS.TS. NGUYỄN HẢI THỦY

Liên hệ ban biên tập: 0903574457, email: nhthuy52@gmail.com hoặc admin@dema-cvn.com

Năm xuất bản: 12/2010