Get Adobe Flash player

Ban biên tập giới thiệu quý bạn đọc tập san các đề tài nghiên cứu khoa học được báo cáo tại Hội nghị Nội tiết miền Trung lần thứ VIII- Vinh Nghệ An (8-9/12/2012)

Read more: Đề tài báo cáo khoa học Hội nghị Nội tiết miền Trung lần thứ VIII- Vinh Nghệ An 

      

Hội Nội Tiết- Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam

Diabetes- Endocrinology- Metabolism Association of central Vietnam

Tổng biên tập: NGƯT.GS.TS. NGUYỄN HẢI THỦY

Liên hệ ban biên tập: 0903574457, email: nhthuy52@gmail.com hoặc admin@dema-cvn.com

Năm xuất bản: 12/2010