Get Adobe Flash player

Trong hai ngày 27-28 tháng 6 năm 2014, tại thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp, hội nghị Nội tiết và đái tháo đường miền Trung mở rộng lần thứ IX đã diễn ra.

Read more: Hình ảnh hoạt động Hội nghị Nội tiết- Đái tháo đường miền Trung mở rộng lần thứ 9 tại thành phố...

Trong khuôn khổ Hội nghị IDF (International Diabetes Federation)- 2013 đang diễn ra tại Melbourne- Úc (2-6/12/2013), Hội Nội tiết Việt Nam đại diện là PGS.TS. Nguyễn Thi Khuê, GS.TS. Thái Hồng Quang và GS.TS. Nguyễn Hải Thủy đã tham dự và ký kết một chương trình đào tạo về chuyên ngành Đái tháo đường ISTEP- D ( International Specialized Training Education Program- Diabetes) cho các bác sĩ Việt Nam với ông Riccardo Perfetti đại diện tập đoàn Sanofi nhà tài trợ, Dr. Robert Ratner đại diện cho ADA ( American Diabetes Association). 

Read more: Tin nhanh về Hội nghị IDF 2013- Melbourne Australia

      
 

Hội Nội Tiết- Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam

Diabetes- Endocrinology- Metabolism Association of central Vietnam

Tổng biên tập: NGƯT.GS.TS. NGUYỄN HẢI THỦY

Liên hệ ban biên tập: 0903574457, email: nhthuy52@gmail.com hoặc admin@dema-cvn.com

Năm xuất bản: 12/2010