Đái tháo đường (ĐTĐ) là một trong những bệnh không lây phổ biến nhất hiện nay.
Biến chứng đã xuất hiện khi bệnh nhân được chẩn đoán ĐTĐ.
Tiền Đái tháo đường bao gồm 2 tình huống: Rối loạn đường huyết lúc đói, và Rối loạn dung nạp Glucose.
Có nhiều yếu tố nguy cơ gây Tiền ĐTĐ như béo phì,THA, ít hoạt động thể lực, chế độ ăn nhiều ngọt, tiền sử gia đình ....

Đọc toàn văn báo cao

Bài viết quan tâm