glucophage xrĐái tháo đường là bệnh lý rối loạn chuyển hóa carbonhydrate mãn tính do thiếu hụt insulin tương đối hoặc tuyệt đối dẫn đến tình trạng đề kháng insulin. Bệnh có tần suất gia tăng nhanh chóng trên toàn thế giới và ngay cả tại Việt Nam.
Nhiều loại thuốc điều trị đái tháo đường hiện nay đang được sử dụng ví dụ như sulphonylurea và biguanides để cố gắng đạt được mức kiểm soát đường huyết theo hầu hết các khuyến cáo hiện nay (HbA1c < 7%).

 

Xem và đọc toàn văn nghiên cứu

Báo cáo được trình bày tại Hội nghị Nội tiết miền Trung lần thứ VIII- Vinh Nghệ An (12/2012)