Get Adobe Flash player

le phong prediabetessTheo IDF, ngày nay có 80-90% ĐTĐ2 chưa được chưa được chẩn đoán tại cộng đồng tại các nước có thu nhập thấp và trung bình. Tỷ lệ này là 30% ở các nước phát triển.
Dự đoán rằng tỷ lệ IGT 280 triệu (6.1% )- năm 2012 và 398 triệu (7.2%)- năm 2030
Việt Nam nghiên cứu BVNTTW 75% ĐTĐ2 chưa được chẩn đoán tại cộng đồng. Tỷ lệ tiền ĐTĐ là 10%

 

Xem và đọc toàn văn

 Báo cáo trình bày tại Hội nghị Nội tiết miền Trung lần thứ VIII- Vinh Nghệ An (12/2012)

Bài viết quan tâm

Add comment


Security code
Refresh

Hội Nội Tiết- Đái Tháo Đường Miền Trung Việt Nam

Diabetes- Endocrinology- Metabolism Association of central Vietnam

Tổng biên tập: NGƯT.GS.TS. NGUYỄN HẢI THỦY

Liên hệ ban biên tập: 0903574457, email: nhthuy52@gmail.com hoặc admin@dema-cvn.com

Năm xuất bản: 12/2010