Cách đánh giá trình trạng kháng insulin

1.Glucose và insulin huyết tương ổn định  ( Steady state plasma glucose and insulin)  
2. Chỉ số HOMA-IR (Homeostasis model assessement of insulin resistance)
3. Phương pháp mô hình tối thiểu  (minimal model method )
4. Cặp glucose (glucose clamp, hyperinsulinemic euglycemic clamp)


5. Chỉ số QUICKI  (quantitative insulin sensitivity check index)
6. Chỉ số nhạy insulin  (Io/Go và I2/G2 )
7. Đánh giá chức năng tế bào bêta   (beta-cell function; HOMA-beta)
8. Cho điểm chỉ số nhạy insulin  (McCauley score).

Đọc toàn văn bài nghiên cứu

Trích Báo cáo Hội nghị Nội tiết- Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa miền Trung Tây Nguyên mở rộng lần thứ VII_ Tp Vinh Nghệ An.

 

Bài viết quan tâm