Kết luận

Đái tháo đường là một bệnh có cơ chế bệnh sinh phức tạp
Áp dụng guidelines cần dựa theo tình trạng của BN
Thuốc sulfonylurea hiện nay vẫn giữ vai trò quan trọng trong các hướng dẫn điều trị
Các bằng chứng mới trong nghiên cứu ADVANCE giúp củng cố thêm vai trò của Sulfonylurea trong điều trị bệnh đái tháo đường

 

Xem/ Đọc toàn văn

Trích Hội nghị Nội tiết -Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa miền Trung Tây Nguyên mở rộng lần thứ VIII- Tp Vinh- Nghệ An.

Bài viết quan tâm